Nhận ngay

Tại sao xCyber Books là
phần mềm kế toán được ưu tiên lựa chọn?,

Tích hợp với hóa đơn điện tử, thuế điện tử, ngân hàng điện tử,… khiến cho công việc kế toán trở nên đơn giản và dễ dàng

Liên kết đa ứng dụng

Tốc độ xử lý nghiệp vụ và chiết xuất báo cáo siêu nhanh, ngay cả khi sử dụng phần mềm liên tục trong nhiều năm

Tốc độ xử lý

xCyber Books online linh hoạt lựa chọn theo nghiệp vụ và quy mô hoạt động giúp tối ưu chi phí cho doanh nghiệp

Chi phí hợp lý

Đầy đủ các nghiệp vụ về hóa đơn điện tử

Các chức năng quản lý khoa học, hiệu quả

Báo cáo và thống kê chi tiết

Tích hợp với hóa đơn điện tử, thuế điện tử, ngân hàng điện tử,… khiến cho công việc kế toán trở nên đơn giản và dễ dàng

Công nghệ hiện đại

Bảng giá khuyến mãi phần mềm xCyber Books

Nhận ưu đãi ngay!